Cadru geografic

Comuna Suseni se află la distanţa de 20 km faţă de Municipiul Piteşti, reşedinţa judeţului Argeş şi are o suprafaţă a teritoriului administrativ de 5.110 ha.
Comuna este situată în partea de sud-est a judeţului şi este constituită din 10 sate: Suseni, Burdeşti, Cerşani, Chiriţeşti, Găleşeşti, Odăeni, Pădureni, Strâmbeni, Ştefăneşti şi Ţuţuleşti.
 
Satele componente:
SUSENI – este satul de reşedinţa al comunei şi are o poziţie centrala faţă de celelalte sate. Este străbătut de pârâurile Linţa şi Strâmbu. Suprafaţa ocupată are forma aproximativ dreptunghiulară.
BURDEŞTI – este situat în partea de nord a comunei, la distanţa de 2 km faţă de centrul comunei. Are o formă alungită.
CERŞANI – este situat în partea de nord-vest a comunei, fiind străbătut de pârâurile Linţa şi Strâmbu.
CHIRIŢEŞTI – se află în partea de nord-est a comunei, la sud de râul Dâmbovnic. Are o structură înşiruită. înainte de 1989, acest sat a fost propus spre desfiinţare.
GĂLEŞEŞTI – este situat în centrul comunei, fiind traversat la nord de râul Dâmbovnic. Are o structură tentacular-răsfirată.
ODĂENI – situat în partea de est-sud est a comunei, are o structură răsfirată.
PĂDURENI – este situat în partea de est-nord est a comunei. Este străbătut de râul Dâmbovnic şi pârâul Linţa. Are structură înşiruită.
STRÂMBENI – se află în partea de sud a comunei, are o formă poligonală neregulată şi o structură răsfirată
ŞTEFĂNEŞTI – se află în partea de nord a comunei, la 3 km de satul de reşedinţă. Are o structură răsfirată.
ŢUŢULEŞTI – are o poziţie central-estică şi o formă poligonală, cu o structură răsfirată.
 
Din punct de vedere administrativ comuna face parte din judeţul Argeş ocupând o poziţie central sudică în cadrul acestuia.
Teritoriul este brăzdat de la NV spre SE de râul Dâmbovnic cu afluenţii săi : Mozacul, Linţa, Strâmbul şi Gligănelul. Acestea au văi strâmte ce primesc apă din ploi şi topirea zăpezilor.
Comuna se învecinează cu Bradu la NV, Oarja la N, Căteasca la NE, Rocin la E şi S, Buzoieşti la SV. În partea de vest se învecinează cu teritoriul oraşului Costeşti.
Localitatea este traversată prin partea centrală pe direcţie NV-SE de şoseaua judeţeană 659 Bradu – Ştefan cel Mare. Aceasta o leagă de oraşele Piteşti şi Bucureşti.
Autostrada Piteşti- Bucureşti se află la o distanţă de aprozimativ 10 km, legătura făcându-se prin comuna Oarja.
Teritoriul comunei s-a bucurat de condiţii geografice favorabile .
Ca întindere, comuna Suseni se situează printre localităţile mici ale judeţului Argeş, deţinând 0,8% din suprafaţa totală a acestuia.