Categorie

Anunțuri

Documentație pentru atribuirea contractului „Modernizarea sistemului de iluminat public în Comuna Suseni, Județul Argeș”

primariasuseni2018 august 1, 2023 Fara comentarii

Anunț publicitar – Modernizarea sistemului de iluminat public în Comuna Suseni, județul Argeș Caiet de sarcini – Modernizarea sistemului de iluminat public în Comuna Suseni, județul Argeș Caiet de sarcini PTH-SSV – Modernizarea sistemului de iluminat public în Comuna Suseni, județul Argeș Modele de formulare – Modernizarea sistemului de iluminat public în Comuna Suseni, județul […]

Citeste mai departe

Anunț concesionare teren extravilan în suprafaţă de 1,5049 ha aferent ”Heleşteului Țigani”

primariasuseni2018 aprilie 14, 2022 Fara comentarii

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Suseni, Sat Suseni Nr. 301, Suseni, judeţul Arges, telefon 0248699397, fax 0248699397, email primarie@suseni.cjarges.ro 2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: teren […]

Citeste mai departe