Economia

Comuna Suseni are funcţiune economică mixtă şi anume industrie mică şi agricultură. În agricultură, principalele ramuri sunt cultura cerealelor şi legumicultura.
Numărul agenţilor economici pe teritoriul comunei este redus.
Principalele firme de pe teritoriul comunei Suseni care au un număr ridicat de angajaţi la nivelul lui 2007 sunt:
S.C. Suintest Oarja S.A-    Creşterea porcinelor    cu un nr de angajaţi de 120 pers
S.C. Gean Automatic S.A    -Piese auto, cu un nr de angajaţi de 60 pers.
Majoritatea populaţiei ocupate din comună lucrează în agricultură, următorul domeniul este industria, fiind urmat de învăţământ, comerţ, administraţie publică, sănătate şi asistenţă pubică. Domeniile în care se pot dezvolta activităţi economice în comună sunt:
•    Agricultură
•    Mică industrie
•    Comerţ
În urma aplicării chestionarului în comunitate a reieşti că locuitorii doresc crearea unei zone industriale pentru atragerea investitorilor şi pentru crearea unor noi locuri de muncă.
 

Probleme:
•    Domeniile de activitate economică au o paletă restrânsă;
•    Nu există agenţi economici mari care să asigure locuri de muncă şi care să contribuie la bugetul local;
•    Promovarea deficitată a localităţii în mediile de afaceri;

Nevoi:

•    Nevoia de diversificare a mediului de afaceri pentru creşterea calităţii vieţii în comună;
•    Nevoia de promovare a localităţii şi a posibilităţii de dezoltare a economiei acesteia;
•    Nevoia de atragere a unor investitori în cadrul comunei;

•    Nevoia de realizare unei politici fiscale care să încurajeze investiile în localitate.

Agricultura

Principala activitate economică pe teritorilul comunei sub aspectul valorii productive a forţei de muncă antrenată, al suprafeţei afectate, este agricultura.
Teritoriul comunei dispune de un relief bun pentru practicarea agriculturii, fiind predominant de câmpie, cu văi înguste. Condiţiile meteorologice caracteristice climatului temperat- continental sunt favorabile practicării agriculturii. Astfel, zona este cultivată cu cereale, pomi fructiferi, floarea soarelui, viţă de vie, leguminoase, plante furajere, etc.
Solurile caracteristice acestei zone sunt soluri brune de pădure, gleizate şi soluri de pădure slab şi mediu gleizate, soluri de pădure podzolite cu un conţinut mijlociu de azot şi humus.
Pe teritoriul comunei Suseni au existat în perioada interbelică 3 mori cu piatră.
În 1990 a luat fiinţă o moară particulară care producea numai uruială. În 1991 s-a construit şi o moară de mălai şi una de făină.
Suprafaţa totală a comunei este de 5110 hectare.

Suprafaţa agricolă este de 4370 ha.

Dispunerea suprafeţelor din comună este urmăoarea:
•    Teren arabil: 3665
•    Pădure: 1
•    Livezi: 111
•    Pășune: 387
•    Fânețe: 206.

Agricultura se desfăşoară atât în regie proprie, cât şi în mod asociativ. Lipseşte sprijinirea financiară şi informaţională a producătorilor agricoli.
Există oportunităţi în domeniul afacerilor în agricultură deoarece comuna are potenţial în domeniul cultivării legumelor, al fructelor, al creşterii animalelor, al apiculturii şi al exploatării. Se vor putea accesa în acest sens surse de finanţare pe axele Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală, care are ca sursă de finanţare Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.
Persoanele care deţin vaci s-au înregistrat pentru cota de lapte în proporţie de 85%. La nivelul comunei persoanele care deţin suprafeţe mai mari de 1 ha, care pot fi formate şi din parcele de minim 0,30 ha, primesc subvenţii pentru înfiinţare de noi culturi. Aceste suprafeţe au fost identificate de către proprietari cu ajutorul specialiştilor de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură pe hărţile cartografiate la scara 1:10000. Pentru fiecare hectar avut în posesie proprietarul primeşte o subvenţie de 58 euro, iar pentru cultivarea acestuia încă 30 de euro. De asemenea în primăvara lui 2007, ca şi în anii precedenţi au fost date subvenţii la motorină pentru cei care au pus culturi de primăvară. Subvenţiile au fost date prin intermediul Direcţiei Agricole şi de Dezvoltare Rurală Argeş.

Agricultorii şi investiorii în agricultură şi în activităţi nonagricole vor putea beneficia de fonduri nerambursabile prin intermediul Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală în perioada 2007-2013 pentru următoarele măsuri din cadrul axelor:
Axa 1- Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi forestier
Axa 2- Gospodărirea terenurilor agricole şi forestiere
Axa 3- Îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul rural
Axa 4- LEADER
Axa prioritară 1 a Programului naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013-măsurile care vor beneficia de finanţare, cota cofinanţării şi care sunt potenţialii beneficiari