Infrastructura

Alimentarea cu apă

Sistemul de alimentare cu apă al comunei a fost înfiinţat în anul 1973. S-au realizat extinderi în anii 1997, 2001, 2002, 2003. Majoritatea conductelor necesită să fie schimbate, deoarece sunt uzate moral. Administraţia publică locală a făcut demersuri pentru întocmirea unui studiu de fezabilitate cu privire la modernizarea sistemului de alimentare cu apă. Administrarea sistemului este realizată de Serviciul Public de alimentare cu apă, înfiinţat în anul 1997. Preţul unui metru cub de apă este de 1,6 lei.
În urma aplicării în comunitate a unui chestionar pentru a determina priorităţile şi nevoile cetăţenilor a rezultat că modernizarea şi extinderea sitemului de alimentare cu apă constituie prioritatea numărul 1. Astfel administraţia publică locală trebuie să facă demersuri pentru întocmirea documentaţiei tehnico-economică pentru realizarea acestei investiţii.

Probleme:
• Sistemul de alimentare cu apă este foarte vechi, conductele sunt din oţel

Nevoi:

• Nevoia locuitorilor de a beneficia de apă potabilă de calitate
• Nevoia locuitorilor de a beneficia de servicii de calitate
• Nevoia de modernizare a sistemului de alimentare cu apă

Pentru modernizarea sistemului de alimentare cu apă trebuie implementate următoarele proiecte în termen scurt şi mediu:

Titlu proiectPerioada de
implementare
Sursa de finanţare
Modernizarea sistemului de alimentare
cu apă prin schimbarea conductei
 2007-2010Buget local,
Programul Operaţional de Mediu axa 1- Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată,
PNDR măsura 322 PHARE CES
alte Surse de finanţare

Sistemul de canalizare

Comuna are o reţea de alimentare cu apă în lungime de 67 km.
În prezent, în afară de o mică arie, unde există un sistem de canalizare cu fose septice, nu este sistem centralizat de canalizare. Mai sunt realizate fose septice în cadrul gospodăriilor care au introdus apa potabilă în locuinţă şi care dispun de bucătărie şi baie. Fosele septice sunt cele mai simple dar si cele mai puţin sigure echipamente de epurare. Acestea, epurarează apa uzată până la parametrii prevăzuţi în normele legale, numai în condiţiile în care capacitatea şi constructia corespund condiţiilor specifice, apa uzată trebuind să respecte cu stricteţe debitul şi încărcătura organica zilnice normate. Fosele septice sau asa numitele fose ecologice de 3-4 mc comercializate la noi, nu asigură epurarea apelor uzate conform NTPA 001, putând să afecteze pânza freatică.
Pentru colectarea apelor menajere şi epurarea loc trebuie realizate nişte micro-staţii de epurare. Apele tratate se pot descărca în lacuri , bălţi, râuri , pârâuri, văi dar şi în sol tunele sau câmpuri de infiltraţie) deoarece normele NTPA 001/2002 ,,se aplică şi la evacuarea apelor uzate în soluri permeabile”. Descarcarea in sol a apelor uzate epurate dar şi a celor pluviale în exces este de cele mai multe ori singura soluţie, datorită lipsei apropierea casei a unui emisar de suprafaţă. Dar trebuie avut în vedere ca pânza de apă subterană se ridică până aproape de nivelul solului. Soluţia prezentată mai sus este destinată pentru colectarea apelor menajere şi de epurarea lor la nivel individual.
Apele pluviale sunt colectate în şanţuri stradale sau rigole betonate.
Având în vedere că sistemul de alimentare cu apă potabilă acoperă aproape întreaga comună, administraţia publică locală va întocmi documentaţia tehnico-economică pentru realizarea sistemului de colectare şi epurare a apelor menajere.
În urma evaluării chestionarului aplicat în comunitate pentru depistarea nevoilor cetăţenilor a reieşit că realizarea sitemului de canalizare ocupă locul 3 în topul priorităţilor cetăţenilor.


Probleme
• Apele menajere uzate nu se colectază în sistem centralizat;
• Multe din fosele septice din cadrul gospodăriilor individuale nu sunt ecologice, iar scurgerile necontrolate pot afecta pânza freatică;
• Nu este realizat sistem centralizat de canalizare.

Nevoi
• Implementarea proiectului de realizare a sistemului de canalizare, centralizat, la nivelul comunei, pentru creşterea calităţii vieţii şi pentru protejarea mediului înconjurător.

Titlul proiectuluiPerioada de implementareSurse de finanţare
Realizare sistem de canalizare în comuna Suseni 2008-2012Buget local,
Programul Operaţional de Mediu axa 1- Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată,
PNDR măsura 322
PHARE CES
alte Surse de finanţare