Proiecte de investiţii

Portofoliul de proiecte 2007-2013 al comunei Suseni
 
Nr.
crt.
Denumire proiect Perioada de implementare Domeniul solicitării Valoare estimată -euro Stadiul proiectului Surse de finanţare
Infrastructură / Alimentare cu apă
1. Modernizarea şi extinderea sistemului de Alimentare cu apă  2007-2010  Alimentare cu apă 2 000 000  SF Buget local, Programul Operaţional de Mediu axa 1- Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată,PNDR măsura 322, PHARE CES, alte Surse de finanţare
Canalizare
2.  Realizare sistem de canalizare în comuna Suseni  2008-2012 Canalizare -  Idee proiect  Buget local, Programul Operaţional de Mediu axa 1- Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată,PNDR măsura 322, PHARE CES, alte Surse de finanţare
Managementul deşeurilor
3.  Colectarea selectivă a deşeurilor în comuna Suseni  2007-2010  Managementul deşeurilor
 40 000 000
pt tot jud Arges
 In curs de implementare  ISPA, Fondul de Coeziune şi contribuţie de la Bugetele locale sau prin asociere cu comunele învecinate şi accesarea PO Mediu
4.  Realizarea unor campanii de informare a populaţiei pentru reducerea poluării şi colectarea selectivă a deşeurilor  2007-2013  Managementul deşeurilor şi protecţia mediului  -  Idee de proiect  PO mediu axa 2,
campanii organizate
de ONG-uri
Electricitate, iluminat public, telecomunicaţii şi IT
5.  Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public   2007-2013  iluminat public  -  Idee de proiect  Buget local, PNDR măsura 322, alte surse de finanţare
6.  Introducerea unor noi operatori de cablu în comună   2007-2013  telecomunicaţii  -  Idee de proiect  Fonduri private
Infrastructură rutieră
7.  Modernizarea DC 113 Costeşti- Suseni  2008-2009  Drumuri  1 200 000  SF+PT  Buget local,
buget de stat,
PNDR axa 3, Măsura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru
economia şi populaţia
rurală şi punerea în
valoare a moştenirii
rurale", şi alte
Surse de finanţare
8.  Modernizare DC 112, 114, 115, 118  2009-2013 Drumuri  - Idee de proiect  buget local,
buget de stat,
PNDR axa 3, Măsura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru
economia şi populaţia
rurală şi punerea în
valoare a moştenirii
rurale", şi alte
Surse de finanţare
Alimentare cu gaze
9.  Realizare sistem de alimentare cu gaze în comuna Suseni  2007-2010  Alimentare cu
gaze
 -  Idee de
proiect
 PNDR măsura 322,
Surse private
Protecţia împotriva inundaţiilor şi de combatere a secetei
10.  Reabilitare şi extindere sistem de irigaţii    Combaterea
secetei
 neestimată  Idee de
proiect
 Buget local şi
ANIF
Economie şi agricultură
11.  Implementarea axei LEADER ce încurajează Partereriatul
public-privat
 2007-2013  Agricultură şi
economie
 neestimată  În fază
incipientă
 PNDR axa
IV LEADER şi
Surse proprii
12.  Subvenţionarea culturilor agricole pentru suprafeţe
mai mari de 1 ha
 2007-2013  Agricultură  neestimată  In derulare  Implementare
Prin intermediul
Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţii în
agricultură
13.  Organizarea unor
cursuri de pregătire pentru
reorientarea fermierilor către domenii agricole
cu cerinţă pe piaţă
 2007-2013  Agricultură  neestimată  idee  PNDR, măsura 111,
Buget local şi surse
proprii
14.  Realizarea unor cursuri de
Mangement de proiect
 2007-2013  Economie  neestimată  idee  Parteneriat Primărie-
ONG-uri
Finanţări atrase de
ONG-uri
15.  Crearea unui Centru de afaceri în comună pentru
creşterea competitivităţii
economice
 2008-2010  Economie  neestimată  idee  PO creşterea
Competivităţii
Economice
Modernizarea administraţiei publice locale
16. Modernizarea
Administraţei publice Locale prin organizarea unor
cursuri de perfectionare a
funcţionarilor
 2008-2013  Administraţie publică  neestimată  idee  Buget local şi PO
Pentru dezvoltarea
Resurselor Umane
Axa 2, PO
Dezvoltarea
Capacităţii
Administrative
17.  Modernizarea Administraţei
publice locale prin dezvoltarea capacitatii de îmbunătățire a
performanței serviciilor in
administratia locală
 2008-2013  Administraţie
publică
 neestimată  idee  Buget local
Şi PO Dezvoltarea
Capacităţii
Administrative
Educaţie
18.  Reparaţii şcoli  2007-2013 Educaţie  neestimată  idee  Buget local, POMJ
Argeş, Axa 1,
sectorul 3
Ministerul Educaţiei
19.  Realizare cabinet medical şi cabinet stomatologic în
Şcoala de centru
 2009-2011  Educaţie  neestimată  idee  Buget local,
Ministerul Educaţie
Şi Ministerul
Sănătăţii
20.  Dotarea şcolilor cu
mobilier şcolar
 2007-2010  Educaţie  neestimată  idee  Buget local, POMJ
Argeş, Axa 1,
sectorul 3 programe
de finanţare,
Ministerul Educaţiei
21.  Realizare grupuri sanitare înterioare la toate şcolile  2008-2013  Educaţie  neestimată  idee  Buget local,
Ministerul Educaţiei
22.  Racordarea la
internet a şcolilor
 2007-2009  Educaţie  neestimată  idee  Buget local, POMJ
Argeş Axa 1,
sectorul 3 şi alte
Surse de finanţare
23.  Crearea unui
centru de zi pentru elevii cu venituri reduse
 2008-2010  Educaţie  neestimată  idee  Buget local,
Ministerul Educaţiei
Şi Cercetării şi
Alte surse de
finantare
24.  Crearea unui centru informare și documentare în
cadrul Şcolii Suseni
 2008-2010  Educaţie  neestimată  idee  Buget local, Ministerul Educaţiei
Şi Cercetării si alte
surse de finantare
25.  Mansardarea Şcolii Suseni pentru mărirea spaţiului
de desfăşurare a activităţilor
 2009-2011  Educaţie  neestimată  idee  Buget local, Ministerul Educaţiei
Şi Cercetării si alte
surse de finantare
Sănătate şi social
26.  Serviciu de îngrujire
a bătrânilor la domiciliu
  Social  neestimată  idee  PO Dezvoltarea
Resurselor Umane,
Axa 6, POMJ Argeş,
Axa 1, sectorul 3
buget local şi
Alte surse de
finanţare
27.  Cursuri de educaţie
sanitară și sexuală pentru
elevi
 2007-2013  Sănătate  neestimată  idee  Fonduri Europene
Prin implicarea
ONG-urilor
28.  Dotarea cabinetelor
medicale
 2007-2013 Sănătate  neestimată  idee  Bugetul de stat şi
Fonduri europene
29.  Realizarea unor parteneriate cu medici specialişti pentru realizarea de consultaţii în
comună
 2007-2013 Sănătate  neestimată  idee  -
Cultură şi sport
30.  Modernizare Bază sportivă
Suseni, jud Argeş
 2007-2009  Sport  neestimată  SF  Legea 71/2007 şi
buget local
31.  Construcţie Cămin Cultural,
comuna Suseni, jud Argeş
 2008-2010  Cultură 170 000  SF  Programul pentru
Construcţia
Aşezămintelor
Culturale prin
Ministerul Culturii
 
 
 
ultima actualizare: 2018-07-25 20:30:19